Kiskőrösi

Református

Egyházközség

TÁJÉKOZTATÁS

újra nyitható lelki otthonunkról

KISKŐRÖSI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MŰKÖDÉSÉRŐL

a veszélyhelyzet miatt kiadott előírt higiéniai és biztonsági szabályok betartásával a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa javasolja:

 

Nyissuk meg a templomokat vidéken!

 

tartsunk istentiszteleteket

Budapest és Pest megye kivételével. Ahol zsúfoltság várható, lehetőleg külön istentiszteleteket szervezzenek a 65 éven felülieknek.

„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.”
(Tim.1:7)

 

Vigyázzunk egymásra továbbra is!
Érvényben maradnak a korábbi kiadott óvintézkedések, kérjük tehát a maszk viselését, és a védőtávolság megtartását a zárt térben!

Gyülekezeti alkalmaink rendje az egyházvezetés javaslatára a következők szerint alakul:

 

  1. Úrvacsorai közösséget a gyülekezeti tagok személyes részvételével, további intézkedésig, nem lehet megtartani.

  2. A keresztség sákramentumát ki lehet szolgáltatni a megfelelő védőtávolság és óvintézkedések betartásával.

  3. A konfirmáció megtartása gyülekezeti hatáskör, javasoljuk azok későbbre halasztását.

  4. A házasságkötések megáldására van lehetőség a megfelelő védőtávolságok és óvintézkedések betartásával.

  5. A temetési istentiszteletek megtartása lehetséges a megfelelő védőtávolságok és óvintézkedések betartásával.

  6. A gyermekistentisztelet az iskolai oktatáshoz hasonlóan még szünetel.

 

Emellett folyamatosan keressük a kapcsolatot a távollevőkkel a városi Kiskőrösi TV rendszeres adásaiban. Igyekszünk minden hétre egy-egy igei üzenetet továbbítani az erre vágyóknak, különös tekintettel azokra, akik a biztonságuk érdekében otthon maradnak.

 

Bátorítunk arra, hogy keressék velünk a kapcsolatot telefonon! Hívják a lelkészi hivatalt, lelkipásztort. A személyes beszélgetés helyett telefonon szeretettel állunk rendelkezésre.


Hivatal: 06 78 311 192

Pénzes Péter lelkipásztor: +36 30 636 5841

Bácsi Csaba gondnok: +36 20 439 4552


BÍZTATUNK arra, hogy otthonmaradás idején, ha bármilyen segítségre szükség van –
gyógyszer felíratás, beszerzés, alap fontosságú dolgok, élelmiszer bevásárlása, bármi
egyéb, ami fontos lehet, és otthon hiányzik,
KÉRJENEK SEGÍTSÉGET, igyekszünk megoldani.

Adjunk hálát Istennek, hogy otthonunkban is otthon van nálunk, és keresi a találkozást
velünk most is, a szokottól eltérő formában is.


„Láthatjátok, hogy az ÚR adta nektek a szombat napját. Ezért ad ő a hatodik napon két
napra való kenyeret. Maradjon mindenki otthon, a hetedik napon senki se mozduljon ki a
helyéről!” (2Móz 16:29)

Adakozás lehetőségei járványhelyzetben

 

Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti Isten”. (2Kor 9:7)

Tovább >

2020.05.20.

Csak légy erős és igen bátor... Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened!

Lukács 19 : 28-40

Józsué 1 : 6-9

 
Eszköz 4_4x.png

2020. július 6-11.

Óbánya

  • Facebook - White Circle
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now